Forest Ranger Simulator

Forest Ranger Simulator to gra, która zachęca do ochrony przyrody i świadomego podejścia do gospodarowania środowiskiem. Ochrona lasów, zwierząt i całego ekosystemu jest ważna dla naszego przetrwania i jako ludzie powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Segregacja śmieci to jedna z najważniejszych praktyk, które możemy wdrożyć w naszej codziennej rutynie, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Grając w Forest Ranger Simulator, możemy uczyć się właściwej segregacji odpadów i zrozumieć, jak to może pomóc w ochronie przyrody. Część zysków ze sprzedaży gry zostanie przeznaczona na sadzenie prawdziwych lasów, co jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy lasy na całym świecie są niszczone przez działalność ludzką.

Mamy nadzieję, że gra Forest Ranger Simulator przyczyni się do zwiększenia świadomości ludzi na temat ochrony przyrody i zainspiruje ich do podejmowania działań w celu ochrony środowiska naturalnego.

Premiera EA 24.04.2023
PRODUCENT: VIRTUAL MAGIC, FreeMind S.A.
WYDAWCA: FreeMind S.A.